2de Graad TSO

TSO 3de en 4de Jaar - Handel

vakken3de jaar4de jaar
basisvorming18u18u
Godsdienst/Zedenleer22
Nederlands44
Frans22
Engels22
Wiskunde33
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen11
Lichamelijke Opvoeding22
specifiek gedeelte12u12u
Toegepaste Economie77
Kantoortechnieken11
Dactylografie/Toegep. Info22
Verkoop11
Engels11
complementair gedeelte
4u
4u
Project (uitdieping)22
Module (vakoverschrijdend)22

 

TSO 3de en 4de Jaar - Toerisme

vakken3de jaar4de jaar
basisvorming18u18u
Godsdienst/Zedenleer22
Nederlands44
Frans22
Engels22
Wiskunde33
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen11
Lichamelijke Opvoeding22
specifiek gedeelte15u15u
Toegepaste Economie33
Kunstgeschiedenis11
Dactylo22
Aardrijkskunde22
Engels11
Frans11
Public relations22
Toerisme33
complementair gedeelte
1u
1u
Module (vakoverschrijdend)11