3de Graad ASO

ASO 5de Jaar

 
   Legende:
ET = Economie - Moderne talen
HW = Humane Wetenschappen
LT = Latijn - Moderne talen
WW = Wetenschappen - Wiskunde
VakkenET   HW   LT   WW
Basisvorming21u21u21u22u
Godsdienst/Zedenleer2222
Nederlands4444
Frans3333
Engels2222
Wiskunde3333
Biologie---1
Chemie---1
Fysica---1
Natuurwet.222-
Geschiedenis2222
Aardrijkskunde1111
Lichamelijke Opv.2222
Specifieke vorming8u7u8u7u
Economie4---
Aardrijkskunde---+1
Wiskunde---+4
Engels+1-+1-
Frans+1-+1-
Latijn--4-
Duits2-2-
Fysica---+1
Chemie---+1
Cultuurwet.-3--
Gedragswet.-4--
Complementaire vorming3u4u3u3u
Bedrijfsbeheer2---
Nederlands-+1+1-
Spaans-11 -
Wiskunde-1-+1
OLB1111
Biologie---+1

ASO 6de Jaar

 
 Legende:
ET = Economie - Moderne talen
HW = Humane Wetenschappen
LT = Latijn - Moderne talen
WW = Wetenschappen - Wiskunde

VakkenET   HW   LT   WW
Basisvorming21u21u21u22u
Godsdienst/Zedenleer2222
Nederlands4444
Frans3333
Engels2222
Wiskunde3333
Biologie---1
Chemie---1
Fysica---1
Natuurwet.222-
Geschiedenis2222
Aardrijkskunde1111
Lichamelijke Opv.2222
Specifieke vorming8u7u8u7u
Economie4---
Aardrijkskunde----
Wiskunde---+4
Engels+1-+1-
Frans+1-+1-
Latijn--4-
Duits2-2-
Biologie---+1
Fysica---+1
Chemie---+1
Cultuurwet.-4--
Gedragswet.-3--
Complementaire vorming3u4u3u3u
Bedrijfsbeheer1---
Engels----
Spaans-11-
Onderzoekscomp.1111
OLB1111
Wiskunde -+1-+1