BZL

BZL - Begeleid Zelfstandig Leren

BZL in de eerste graad

De leerlingen krijgen systematische begeleiding bij het studeren van de lessen, het maken van de huiswerken en het plannen van de studie en de taken

Drie wekelijkse lesuren worden projectmatig aangeboden: twee leerkrachten staan voor de klas.  Leerlingen leren zelfstandiger werken en worden individueler gevolgd.

Bij elke examenperiode kunnen leerlingen die dit wensen onder begeleiding in het OLC leren om zelfstandig te studeren.  Alle leerlingen krijgen extra ondersteuning via o.a. het examenboekje om tot zelfstandig studeren te komen.

BZL in de tweede graad van onze TSO-richtingen

Ook hier zit in het lessenrooster één vast uurtje BZL ingebouwd.

Nu ligt de klemtoon op het leren plannen (o.a. met de schoolagenda) en het werken aan de eigen studiemethode.

Leren structuur aanbrengen in de leerstof en in de mappen krijgt hier eveneens onze bijzondere aandacht.

BZL in het OpenLeerCentrum - voor al onze leerlingen

In onze nieuwbouw kan elke leerling terecht in een modern OpenLeerCentrum.

Onze leerlingen kunnen hier zelfstandig en begeleid komen studeren.

De nieuwe ICT-faciliteiten bieden onze studenten de kans om via studiewijzers aan begeleid en zelfstandig leren te doen.

Leerkrachten kunnen het lokaal reserveren om bijvoorbeeld met gedeelde groepen te werken: een conversatiegroep onder de leiding van de vakleerkracht zelf en een inoefengroep die individueel en op eigen tempo werkt aan de computers.

Individuele leerlingen kunnen eveneens reserveren.

Dan kan er aan de computer met de hulp van een studiewijzer leerstof ingeoefend of extra uitgediept worden.

De OLC-verantwoordelijke coacht de leerlingen.

Wie gebruik wil maken van het OLC moet reserveren via Smartschool.

Het OLC is een studiecentrum - de OLC-verantwoordelijke is permanent aanwezig, zo kan er in alle ernst en rust gewerkt worden.

Tijdens de middagpauze en na de lesuren is het OLC eveneens open.  Leerlingen kunnen er in alle rust huiswerk maken.  Een vakbibliotheek met handboeken en cursussen staat ter beschikking van de leerlingen.  De OLC-verantwoordelijke is samen met enkele leerkrachten aanwezig om studiebegeleiding aan te bieden.