Dagindeling

Periode Activiteit
08u20 - 09u10 1ste lesuur
09u10 - 10u00 2de lesuur
10u00 - 10u50 3de lesuur
10u50 - 11u05 pauze
11u05 - 11u55 4de lesuur
11u55 - 12u45 5de lesuur
12u45 - 13u35 middagpauze
13u35 - 14u25 6de lesuur
14u25 - 15u15 7de lesuur
15u15 - 16u05 8ste lesuur

Alle leerlingen van de eerste graad eindigen na het zevende lesuur, om 15.15u.