Doorlichting

De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van de onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Dit gebeurt aan de hand van doorlichtingen. Na elke doorlichting noteren de inspecteurs hun bevindingen in een doorlichtingsverslag.

In februari 2006 kreeg onze school haar tweede doorlichting:

doorlichtingsverslag 2006 (pdf)

In maart 2014 waren we aan onze derde doorlichting toe - lees het verslag via volgende link  (opgelet, alleen de bevindingen over de A-stroom en de ASO- en TSO-afdelingen hebben betrekking op  KA Emanuel Hiel) :

doorlichtingsverslag 2014 (pdf)