GOK

Op basis van gelijkekansenindicatoren krijgen scholen extra middelen om een zorgbeleid uit te bouwen dat in de eerste plaats gericht is op kansarme leerlingen, maar dat door zijn globale, geïntegreerde aanpak ten goede komt aan alle leerlingen.

Werkthema's GOK-cyclus 4:

  • Taalvaardigheidsonderwijs
  • Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)
  • Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen (2de en 3de gr.)

Bekijk ook: