Inhaallessen

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een leerling behoefte heeft aan extra hulp voor een of meerdere vakken.

De SMART en BRUTUS projecten komen tegemoet aan deze behoefte, maar er is meer.

In het K.A. Emanuel Hiel organiseert elke leerkracht gratis bijlessen voor leerlingen die dit nodig hebben.

De eigen vakleerkracht is de eerste hulplijn die een leerling kan en moet gebruiken als hij moeilijkheden heeft met de leerstof.

Het is immers de eigen leerkracht die best weet waar de moeilijkheden liggen en welke gedeelten van de leerstof het meest essentieel zijn.