Inschrijvingen

INSCHRIJVEN in het KA Emanuel Hiel

Meebrengen !

rapport / SIS-kaart / identiteitskaart / pasfoto

Meer informatie nodig? Die vind je op www.inschrijveninbrussel.be of op het schoolsecretariaat.

Inschrijven voor 1A schooljaar 2017-2018:

  • November/december 2016: Kennismaking met de school via hospiteerdagen: enkele basisscholen komen één dagje les volgen op Emanuel Hiel.
  • Maandag 19 december 2016: Infobeurs voor de ouders en de kinderen van het 6de leerjaar.
  • Van 9 tot 20 januari 2017: Heb je al een kind op Emanuel Hiel, kom dan naar onze school om broer of zus in te schrijven.  Ook kinderen van schoolpersoneel hebben voorrang.
  • Van 9 januari (8u) tot 3 februari 2017: Meld je kind aan voor 1A, via volgende website www.inschrijveninbrussel.be .  Heeft je kind voorrang?  Verzamel de documenten voor de controle. (*)
  • Van 30 januari 2017 tot 17 februari 2017: De school van je eerste keuze controleert de voorrangsdocumenten.  Je krijgt hiervoor een uitnodiging.
  • 22 februari 2017: Tijdsregistratie (13u - 16u): ga naar www.inschrijveninbrussel.be en registreer zo snel mogelijk uw tijd.  Op basis hiervan wordt jouw kind geordend.  (je kan steeds terecht op Emanuel Hiel om hierbij geholpen te worden)
  • Van 8 tot 29 maart 2017: Je krijgt een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving van je kind.  Kom naar onze school en schrijf je kind in.  Geen plaats?  Haal dan het weigeringsdocument in de school
  • Vanaf 23 mei 2017: Start van de vrije inschrijvingen.  Heeft onze school nog plaatsen, dan kan iedereen inschrijven.
  • 1 september 2017: Eerste schooldag !

(*)Op dit moment is er voorrang voor kinderen met Nederlangstalige ouders, NGOK-kinderen en GOK-kinderen.  GOK-kinderen hebben een mama zonder diploma secundair onderwijs, of ze krijgen een schooltoelage.  Bij NGOK-kinderen is dat niet zo.  Kijk op de website voor meer info www.inschrijveninbrussel.be

Inschrijven voor het 2de leerjaar, voor de 2de en 3de graad:

Vanaf 19 april 2017 in onze school !  Leerlingen met Nederlandstalige ouders krijgen voorrang.

Hulp nodig ?

Maak een afspraak met de school en onze secretariaatsmedewerkers zullen je met alle plezier helpen.