Kosten

In het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.

Toch kan onze school niet voor alle kosten van het leerproces instaan.

In het secundair onderwijs zijn wij genoodzaakt een bijdrage aan de ouders te vragen voor de huur van de boeken, de werkboeken, T-shirt lichamelijke opvoeding, sportactiviteiten, de extra- en intra-muros activiteiten en de geïntegreerde werkperiodes (GWP).