Lerarenraad

Wie?

De lerarenraad vertegenwoordigt het lerarenkorps van onze school.

Wat?

Deze raad is een adviesvormend orgaan dat, vertrekkende vanuit de bekommernissen van de leerkrachten, concrete adviezen formuleert naar de directie toe.

Agenda?

  • organisatie werkgroepen
  • organisatie schooljaar
  • interne kwaliteitszorg: visie evaluatie
  • controle taakbelasting leerlingen
  • de beslissingsboom