Leren leren

In een schoolbrede aanpak van 'leren leren' besteden alle leerkrachten aandacht aan studiewerk organiseren, tijdschema's opstellen, informatie opzoeken en kritisch lezen, problemen oplossen…

Vanaf het eerste leerjaar brengen zij de leerlingen leerstrategieën en studievaardigheden bij.

Stap voor stap maken de leerlingen de overgang van zelfstandig werken over zelfstandig leren naar zelfverantwoordelijk leren.