Liever leuker leren

liever leuker leren

LieverLeukerLeren als voorbereiding van de examens.

Alle leerlingen van het eerste jaar krijgen in de aanloop van de december- en juni-examens de kans om via hoeken- en contractwerk de leerstof volgens eigen behoeften en op eigen maat voor te bereiden.

Tijdens een projectnamiddag organiseren de leerkrachten van de moeilijkste examenvakken diverse workshops.

Leerlingen kunnen kiezen voor extra uitdagingen of voor intensievere inoefening van de materie.

Ze 'shoppen' van de ene workshop naar de andere en leren zo zelfstandig kiezen en werken aan hun eigen studiemethode.

De leerkrachten ondersteunen en coachen.

Extra studietips op maat van de individuele leerling worden aangeboden.

Soms werkt men alleen - soms in groepjes - dan eens schriftelijk - dan weer mondeling.

Via de contract-werkbrief organiseren de studentjes hun namiddag zelf en kan er achteraf samen met de vakleerkrachten en de klastitularis geëvalueerd worden.

Klik hier voor een voorbeeld van een contract-werkbrief.