Mobiel-hiel

Actie zonder auto naar school  

Wij doen mee!

Lees via deze 'klik' het verslag in Hielnoise ! 

Mobiel-hiel

Klik hier voor de foto'smobiel-hielmobiel-hielmobiel-hielmobiel-hielmobiel-hielmobiel-hielmobiel-hielmobiel-hielmobiel-hielmobiel-hielmobiel-hielmobiel-hielmobiel-hielmobiel-hiel

Ons schoolvervoerplan

In samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de VZW Green is Emanuel Hiel gestart met het opstellen van een schoolvervoerplan.

Het SVP verloopt in vier hoofdstappen:

Schoolvervoerplan (SVP)
april1Werkgroep
september2Diagnose
december3Actieplan en uitvoering
juni4Evaluatie

Een werkgroep met vertegenwoordigers van alle participanten komt regelmatig samen en stuurt een aantal acties.

Aan de hand van een enquête bij alle leerlingen en leerkrachten worden de knelpunten en behoeften in kaart gebracht.

Een grondig onderzoek naar de woonplaats in functie van de mobiliteit resulteert in een aantal interessante conclusies.

Alles wordt overzichtelijk in kaart gebracht.

Projecten en sensibilisatie-acties staan op het getouw.

Alle graden participeren.

Het gedetailleerde SchoolVervoerPlan van Emanuel Hiel kunt u inkijken via deze documenten:

Actie zonder auto naar school

Klik hier voor de foto'sactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-schoolactie-zonder-auto-naar-school

Mobiliteitsdialoog

Zeven leerlingen uit de derde graad vertegenwoordigden onze school op deze belangrijke dag. Debatten met de minister en het beleid, een fietstocht dwars door Brussel, een kijkje achter de schermen van de MIVB stonden op het prorgramma.  Een verslaggever van de VZW Green stuurde ons zijn rapport met enkele foto's door.  Lees het hier.