Posterproject

Alle leerlingen van de eerste graad (uitgezonderd de leerlingen Latijn) krijgen wekelijks 1 lesuur Nederlandse taalsteun (taalatelier).

Het hoofddoel van deze lessen is werken aan de verrijking van de woordenschat en aan het verbeteren van de lees- en spreekvaardigheid van onze leerlingen.

De lessen taalsteun zijn een combinatie van

  • het posterproject - om de twee weken worden tien abstracte schooltaalwoorden aangebracht en op diverse manieren ingeoefend
  • het bevorderen van de lees-, spreek-, luistervaardigheid en in geringe mate ook de schrijfvaardigheid - door middel van diverse en gevarieerde werkvormen - creatief en ludiek - en intensief gebruik makend van de posterwoorden
  • het werken aan de VOETEN (vakoverschrijdende eindtermen)-de keuze van de thema's binnen deze lessen - (leren leren, gezondheid, milieueducatie, burgerzin, sociale vaardigheden, ...) zorgen dat deze doelstellingen bereikt worden

Via het 'posterboekje' kan iedereen op de voet volgen met welke posterwoorden er gewerkt wordt

In de mededelingen die via Smartschool verstuurd worden, staan de posterwoorden cursief en krijgt de lezer als hij dit wenst een synoniem en het posterwoord in een contextzinnetje. 

Bij de aanvang van het schooljaar krijgen alle leerkrachten een kalender met de te behandelen posterwoorden. Tijdens hun lessen gebruiken ze deze posterwoorden - op bordschema's, in werkbladen, in toetsen en examens.

Neem een kijkje in ons posterwoordenboekje.