Rapporten

Voor alle graden zijn er 3 rapporten DW en 2 rapporten EX

Begin oktober ontvangt u een tussentijds rapport. 

Het rapport dagelijks werk en het tussentijds rapport wordt persoonlijk door één van de ouders afgehaald en wordt in geen geval meegegeven aan de minderjarige leerling.

Het examenrapport wordt in principe ook alleen aan één van de ouders overhandigd.  Indien de ouder belet is, kan hierop een uitzondering gemaakt worden.  De ouder draagt wel de verantwoordelijkheid zich in kennis te stellen van deze evaluatiegegevens.

Uitreiking rapporten: Dagelijks Werk (DW)
Tussentijds DW-rapportVrijdag 13 oktober 2017 (17u - 19u)
DW1Vrijdag 24 november 2017 (16.30u - 18.30u)
DW2Vrijdag 23 maart 2018 (17u - 19u)
DW3Vrijdag 8 juni 2018  (16.30u - 18.30u)
Uitreiking rapporten: Examens (EX)
EX1Vrijdag 22 december 2017 (10u - 12u)
EX2Donderdag 28 juni 2018 (10u - 12u)