Rijbewijs op school

Rijbewijs op Hiel!

Alle leerlingen van het vijfde en zesde jaar krijgen de kans om helemaal gratis en in onze school zelf  de theoretische lessen voor het behalen van het rijbewijs te volgen.

Reflecteren over duurzame mobiliteit en de wegcode vormen het onderwerp van de lessenreeks. Een gebrevetteerd instructeur van een erkende rijschool geeft op ons atheneum  de vereiste 12 lesuren.  Alle deelnemers krijgen een leerboek en op Smartschool kan via weblinks extra en individueel geoefend en aan zelfevaluatie gedaan worden.  Vervolgens wordt het OLC van Hiel ingericht als 'examencentrum' en krijgen al onze cursisten de kans om volledig gratis het theoretisch rijexamen af te leggen in de school zelf.  Onmiddellijk na dit examen worden de wettige attesten afgeleverd die nodig zijn om aan de praktijk te beginnen.