Rookstop

Rookstop

Helaas zijn er in bijna alle secundaire scholen ter wereld leerlingen en personeelsleden die roken.

Zijn deze mensen zich echt bewust van de nadelen die hun verslaving met zich meebrengt?

Kunnen zij stoppen?

Willen zij stoppen?

In het kader van de GEZONDHEIDSEDUCATIE is elke school verplicht om te proberen dergelijke mensen te helpen.

Daarom biedt onze school leerlingen en personeelsleden die roken en die willen stoppen het rookstoppragramma FEEL FREE aan.

Dit is een programma dat 6 sessies van elk 50 minuten omvat, gespreid over zes weken.

Dit programma werd ontwikkeld door het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie.

Wedstrijd RookVrije Klassen

Alle leerlingen van het eerste jaar zijn creatief op zoek naar ideeën om zichzelf en anderen rookvrij te houden - tevens helpen ze om verstokte rokers meer adem te geven. Met een knipoogje naar hun lieve ouders en favoriete leerkrachten!

Weldra komt hun filmpje online!

Lees ook deze brief!