Schrijfportfolio

Schrijfportfolio's in de tweede graad van het ASO

schrijfportfolio.jpg

In een portfolio toon je het beste van jezelf. Ook voor schrijven kan je meesterwerkjes afleveren. Het is de bedoeling dat elke ASO-leerling op het einde van de tweede graad een portfolio kan voorleggen met zijn twaalf beste schrijftaken.

Schrijven is een kunst, ieder heeft zijn eigen stijl, maar bijsturing en tips zijn handig meegenomen. Daarom kregen de leerkrachten een specifieke nascholing om jou hierbij te coachen.

Schrijven doe je in alle vakken en telkens met een verschillend doel. Voor wetenschappen moet je verslagen van uitgevoerde proeven neerschrijven. Historische achtergrondinformatie opzoeken en samenvatten hoort eerder bij het vak geschiedenis. Duidelijke schema's opstellen is een vaardigheid die nuttig kan zijn voor aardrijkskunde. Af en toe moet je ook wel eens een powerpoint presentatie voorbereiden, enige technieken voor het neerschrijven van je spreekplan komen ook hier van pas.

Bij elk van de twaalf schrijftaken krijg je van ons de instructiekaart en de evaluatiecriteria mee. Alle leerkrachten, niet alleen de leerkracht Nederlands, begeleiden je hierbij. Ieder werkt op eigen ritme en kan zich zelf bijsturen. De leerkrachten ondersteunen je. Ook enkele VUB-studenten zullen je coachen.

Dit schooljaar zijn we schoorvoetend gestart … volgend jaar werken we op volle kracht! Dan zal de schrijfportfolio meegenomen worden in de eindevaluatie voor het vak Nederlands.

Klik hier voor de planning van gecoachte schrijftaken in het derde jaar