Seminaries

In de derde graad kan je graadoverstijgend vier maal een keuze maken om bepaalde talenten extra te ontplooien:

Spaans / Duits / Volleybal / Tennis / Animatie / Drama / Boekenbende / E.H.B.O. / Koken op kot / Muziek / Mathematica / Gitaar / Remediëring Nederlands / Remediëring Frans / Studiebegeleiding / Economie  / Masterclass English ...