SMART

SMART en Vlaamse overheid

Muhammed:

"Je bent alleen met je student en die legt het uit tot je alles begrepen hebt. We maken veel oefeningen en herhalen moeilijke leerstof. Omdat ik veel van voetbal hou, gingen de oefeningen vaak over voetbal. Zo was het nog eens leuk ook!"

 

Kübra:

"Bij SMART krijg je de kans om alles te vragen wat je niet begrijpt. Het helpt echt! We praten ook over de toekomst, wat ik wil doen en waar ik van droom. Een job, of verder studeren? Dat is heel interessant!"

 

Hoe werkt het?

De formule is eenvoudig: studenten Handelswetenschappen en Handelsingenieur aan de EHSAL helpen leerlingen van onze school bij hun studies.
Ze helpen de leerlingen voor economische vakken en informeren hen over (verder) studeren.
Bedoeling van SMART is meer scholieren een goede start te geven in het hoger onderwijs.

Concreet?

Tussen maart en mei komen de scholieren en studenten (buiten de schooluren) per twee minstens acht uur samen.
De hogeschoolstudent geeft dan uitleg over economische vakken waarover de scholier vragen heeft. Ook de vakleerkracht wordt erbij betrokken: hij/zij helpt mee de onderwerpen te kiezen en geeft zonodig extra hulp. Ook studievaardigheden —zoals plannen, samenvatten…— en verder studeren komen tijdens de sessies aan bod.
Iedereen (zowel scholieren als hogeschool studenten) werkt vrijwillig mee aan het project.

Rolmodellen

Heel wat scholieren kennen niemand die een geslaagde studiecarrière achter de rug heeft. Daardoor kunnen ze bij niemand terecht voor informatie en advies. Bovendien ontbreekt het hen vaak aan een rolmodel, een voorbeeld, iemand waarvan ze kunnen zeggen 'Zo wil ik ook zijn!'.
Hierin kunnen de hogeschoolstudenten een belangrijke rol spelen.

Een win-win situatie!

Ook de hogeschoolstudenten winnen bij dit project.
Zij volgen naast de opleiding Handelswetenschappen of Handelsingenieur een Lerarenopleiding.
Via SMART krijgen ze de kans om dingen te leren die ze onmogelijk binnen de muren van een klaslokaal of aula kunnen aanleren.