Tutorlezen

tutorlezen.jpg

Tutorlezen voor het eerste jaar

Op maandag ontvangen leerlingen van het eerste jaar speciale gasten.

VUB-studenten in opleiding krijgen elk twee pupillen toevertrouwd en samen wordt er intensief aan 'lezen' gedaan.

Elke leesbegeleider gaat met zijn Topduo gedurende tien weken de uitdaging aan om 'moeilijke' teksten onder de knie te krijgen.

Zaakvakteksten worden ontmijnd —leesstrategiekaarten worden ingezet— er wordt als het ware aan "taalfitnessen" gedaan.

De leerlingen leren zicht te krijgen op struikelwoorden en worden vaardig gemaakt in betekenisonderhandeling.

Elke tekst moet op een andere manier aangepakt worden.

Elke leerling is ook anders in zijn leesvaardigheid en met die 'taaltalenten' bouwen we verder.

Ook de eigen leerkrachten werken intensief mee.

Ze bieden de zaakvakteksten aan, samen met de te verwerven woordclusters en schema's.

Het team grijpt elke kans aan om het leren en de taalvaardigheid in de eigenlijke les te optimaliseren.

Bij lectuur van een tekst zal de leespupil fungeren als expert.

Tijdens deze twee wekelijkse lesuren treden de eigen leerkrachten op als coach.

Specifieke doelen bij dit leesproject:

Voor de leerlingen Voor de school
leesleeftijd verhogen vakoverschrijdend werken aan de taalvaardigheid
leesgedrag leespupil bijsturen kennismaking met nieuwe werkvormen
tekstaanbod verbreden overleg taal- en zaakvak versterken
werken aan communicatieve skills taalleerkracht als coach in de klas
vakoverschrijdend werken zaakvakleerkracht met talige bril
welbevinden verhogen  

"Even if the world were an open book —which it is not— books require reading; and reading requires intelligence; and intelligence requires language, learning, accumulation, tradition, and their innumerable influences on our resulting nature." (Simon Blackburn)

Project in samenwerking met de VUB en met de pedagogische begeleiders taalbeleid van de Scholengroep Brussel.

Klik hier voor een voorbeeld van een leesstrategiekaart