Visie

de visie van KA Hiel

Het Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel bereidt leerlingen voor om hogere studies aan te vangen. Binnen de zesjaren cyclus leiden we jongeren naar die studierichtingen die bij hen passen, uitgaande van hun individuele kwaliteiten, capaciteiten en wensen. De school zorgt voor een motiverende sfeer die leerlingen aanzet zich te ontwikkelen tot evenwichtige en weerbare mensen, tot mensen die zich gelukkig voelen in onze complexe samenleving.

Je vindt hier informatie over: