1ste graad

In de eerste graad kan je kiezen voor een algemene vorming. Het eerste en tweede middelbaar in de A-stroom bereiden je voor op algemeen secundair onderwijs (ASO), technisch secundair onderwijs (TSO) of kunstsecundair onderwijs (KSO).

  • A-stroom

    • 1A: Latijn / moderne wetenschappen / taal
    • 2A: Latijn / moderne wetenschappen 

De lessenroosters vind je op ons elektronisch leerplatform SMARTSCHOOL. Alle leerlingen en hun ouders krijgen toegang tot SMARTSCHOOL. Zo kunnen zij hun kind optimaal opvolgen. Meer informatie wordt gegeven bij het eerste rapport.

1ste Leerjaar A

Vakken

Latijn

Mod.
Wet.

Taal

basisvorming             

28u

28u

28u

Godsdienst/ Zedenleer 2 2 2
Nederlands 5 5 5
Frans 4 4 4
Engels 2 2 2
Wiskunde 5 5 5
Geschiedenis 1 1 1
Aardrijkskunde 2 2 2
Natuurwetenschappen 1 1 1
Plastische Opvoeding 1 1 1
Techniek 2 2 2
Muzikale Opvoeding 1 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2

specifieke vorming

4u

4u

4u

Latijn 4 - -
Wetenschappelijk Werk - 1 -
Leren leren - 1 1
Taalatelier - 2 2
Leesatelier - - 1


 

2de Leerjaar A

Vakken

Latijn

Mod.
Wet.

basisvorming

26u

26u

Godsdienst/ Zedenleer

2 2
Nederlands 5 5
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 4 4
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Techniek 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Plastische Opvoeding 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2

specifieke
vorming

6u

4u

Latijn 4 -
Wetenschappelijk Werk 2 2
Economie - 2

complementaire
vorming

-

2u

Taalatelier - 2