Maximumfactuur

Schoolboeken

Libris, het boekenfonds van onze school zorgt voor de leerboeken en de leermiddelen van onze leerlingen. Per schooljaar betaalt u een eenmalige bijdrage.

Bijdrage voor schooljaar 2018-2019

-160 EURO voor het oudste kind op KA E. Hiel

-130 EURO voor het tweede kind op KA E. Hiel

-100 EURO vanaf het derde kind op KA E. Hiel

opgelet: leerlingen die in de loop van het schooljaar van richting veranderen en waarvoor nieuwe leerwerkboeken moeten aangekocht worden, krijgen hiervoor een extra factuur.

Wat omvat deze bijdrage?

-alle fotokopieën uitgedeeld tijdens de lessen

-werkbladen, werkschriften, invulschriften

-cursussen samengesteld door de leerkrachten

-leerwerkboeken

-een schoolagenda

-de huur van de terug te geven schoolboeken

-voor elke nieuwe leerling: een sportT-shirt met het logo van de school (een extra T-shirt kost 10Euro)

Betaling:

Via een overschrijving of storting op de bankrekening van 'Libris VZW'.  Cashgeld wordt niet aanvaard. 

Rekeningnummer Libris VZW:  IBAN BE88 0018 0736 6341 

(mededeling: naam/klas leerling - boekengeld - 2018-2019)