3de graad

In de derde graad kan je kiezen voor diverse richtingen in het algemeen of technisch secundair onderwijs:

 • ASO
  • Wetenschappen-Wiskunde
  • Economie-Moderne talen
  • Economie-Wetenschappen
  • Humane wetenschappen
    
 • TSO
  • Handel
  • Informaticabeheer
  • Onthaal en Public Relations
  • Toerisme
  • Secretariaat-Talen

3de graad ASO 

Vakken

ET

EW

HW

WW

Basisvorming

21u

22u

21u

22u

Godsdienst/ Zedenleer 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3
Engels 2 2 2 2
Wiskunde 3 3 3 3
Geschiedenis 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Bio - 1 - 1
Chemie - 1 - 1
Fysica - 1 - 1
Natuurwetenschappen 2 - 2 -
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2

Specifieke vorming

8u

8u

7u

7u

Economie 4 4 - -
Cultuurwetensch. - - 3/4 -
Gedragswetensch. - - 4/3 -
Wiskunde - 1 - 4
Bio - -/1 - -/1
Chemie - 1 - 1
Fysica - 1 - 1
Aardrijkskunde - 1/- - 1/-
Frans 1 - - -
Engels 1 - - -
Duits/ Spaans 2 - - -

Complementaire vorming

3u

2u/3u

4u

3u

Wiskunde - 1 1 1
Bio - 1/- - 1/-
Bedrijfsbeheer 2/1 - - -
OLB 1 FAC/1 1 1
Nederlands - - 1/- -
Spaans - - 1 -
OC 1 1 1 1

3de graad TSO 

Vakken

Ha

IB

OPR

ST

Toer

Basisvorming

15u

15u

15u

15u/14u

15u/14u

Godsdienst/ Zedenleer 2 2 2 2 2
Nederlands 3 3 3 3 3
Frans 2 2 2 2 2
Engels 2 2 2 2 2
Wiskunde 2 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1/0 1/0
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen - - - -/1 -/1
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2

Specifieke vorming

17u

15u/17u

19u

17u

19u/18u

Economie -/2 - - - -
Toegepaste economie 6/5 -/2 - 4/2 -
Toegepaste informatica - 11 - 2 -
Wiskunde - 2 - - -
Dactylo 2 - - 3/2 -
Verkoop 1/2 - - - -
Kantoortechnieken - - - 1/2 -
Boekhouden 4/2 - - - -
Frans 1 - 1 2 1
Engels 1 - 1 2 1
Duits - - 3 3 3
Toegepaste psychologie - - 2 - -
Kunstgeschiedenis - - 2 - -
PR - - 8 - -
Toerisme - - - - 14/13
Praktijk PR - - 2/1 - -
Stage 1 1 1 1 -

Complementaire vorming

2u

4u/2u

-

2u

2u/1u

STEM 2/- 1/- - - -
Nederlands 1 1 - 1 -/1
Bedrijfsbeheer - 1/- - - -
OLB 1 1 - 1 -
Aardrijkskunde - - - - 1
Geschiedenis - - - - 1
GiP -/1 - -/1 -/1 -