1ste graad

In de eerste graad kan je kiezen voor een algemene vorming. Het eerste en tweede middelbaar in de A-stroom bereiden je voor op algemeen secundair onderwijs (ASO), technisch secundair onderwijs (TSO) of kunstsecundair onderwijs (KSO).

  • A-stroom

    • 1A: Latijn / moderne wetenschappen 
    • 2A: Latijn / moderne talen wetenschappen 

De lessenroosters vind je op ons elektronisch leerplatform Smartschool. Alle leerlingen en hun ouders krijgen toegang tot Smartschool. Zo kunnen zij hun kind optimaal opvolgen. Meer informatie wordt gegeven bij het rapport en tijdens het oudercontact.

1ste Leerjaar A (2019-2020)

Vakken

Latijn

Mod.
Wet.

basisvorming             

27u

27u

Godsdienst/ Zedenleer 2 2
Nederlands 5 5
Frans 4 4
Engels 2 2 2
Wiskunde 5 5
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Burgerschap 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Plastische Opvoeding 1 1
Techniek 1 1
Muzikale Opvoeding 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Remediëring en keuzegedeelte

5u

5u

Latijn 4 -
Wetenschappen/wiskunde - 2
Taalrijk: Extra Nederlands - 2
Klastitularis 1 1


 

2de Leerjaar A (2019-2020)

Vakken

Klassieke studies

Moderne talen en wetenschappen

Economie en organisatie

basisvorming

26u

26u

26u

Godsdienst/ Zedenleer

2 2 2
Nederlands 5 5 5
Frans 3 3 3
Engels 2 2 2
Wiskunde 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1
Techniek 2 2 2
Natuurwetenschappen 1 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2
Socio-economische initiatie 2 2 2

specifieke
vorming

5u

5u

5u

Latijn 4 - -
Wetenschappelijk Werk - 3 -
Engels - 1 -
Extra Nederlands - 1 -
Klassieke studies 1 - -
Economie - - 4
Taal & ICT - - 1