Leerlingenbegeleiding

Niet alle leerlingen draaien probleemloos mee. Sommigen kampen met leermoeilijkheden. Denk maar aan dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme enzovoort. Anderen hebben een verkeerde studiekeuze gemaakt, hebben kopzorgen door de klas- en/of thuissituatie of vertonen negatief gedrag. Ouders hebben soms problemen met hun kinderen buiten de school. Leerlingen en ouders kunnen hiervoor steeds terecht bij onze leerlingenbegeleiding.

  • Als school zetten we in op de totale ontwikkeling van alle leerlingen. 
  • Het welbevinden bevorderen in de klas.
  • Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen.
  • Kwaliteitsvolle gelijke onderwijskansen creëeren.

Ons begeleidingsteam bestaat uit:

  • Karen Vander Elst voor de tweede en derde graad TSO
  • Goele Eggers voor het eerst jaar en de derde graad ASO
  • Eva Oggiano voor het tweede jaar en tweede graad ASO
  • Dewi Bourguignon staat in voor leerlingen met leer- en gedragstoornissen.
  • De opvoeders zijn Francine Shimba voor de leerlingen van de 1ste graad, Erik Neven en Kristel Dupont voor de leerlingen van de 2de graad en Sercan Desovali voor de leerlingen van de 3de graad. Patrick Van den Hole is onze studiemeester.
  • Wouter Cochet en Delphi Van De Weyer maken deel uit van het spijbelcoach-team.

In de eerste graad werken we met drie leercoaches

Een leerwinstgerichte aanpak die gepaard gaat met een kort-op-de-bal-beleid moet bijdragen tot een positief klasklimaat waarin gemotiveerde leerlingen en leerkrachten het beste van zichzelf kunnen geven. Daarnaast zullen de pedagogische ondersteuners ook individuele trajecten begeleiden die een corrigerend effect beogen. De trajecten zullen hoofdzakelijk pedagogisch van aard zijn.

De leercoaches zijn: Dewi Bourguignon, Raïssa Schodts & Katia Dennequin.