1ste graad

In de eerste graad kan je kiezen voor een algemene vorming. Het eerste en tweede middelbaar in de A-stroom bereiden je voor op algemeen secundair onderwijs (ASO), technisch secundair onderwijs (TSO) of kunstsecundair onderwijs (KSO).

  • A-stroom

    • 1A: Latijn of Moderne wetenschappen 
    • 2A: Klassieke talen  of Moderne talen en wetenschappen of Economie en organisatie

De lessenroosters vind je op ons elektronisch leerplatform Smartschool. Alle leerlingen en hun ouders krijgen toegang tot Smartschool. Zo kunnen zij hun kind optimaal opvolgen. Meer informatie wordt gegeven bij het rapport en tijdens het oudercontact.

1ste Leerjaar A

Vakken

Latijn

Mod.
Wet.

basisvorming             

27u

27u

Godsdienst/ Zedenleer 2 2
Nederlands 5 5
Frans 4 4
Engels 2 2  
Wiskunde 5 5
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Burgerschap 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Plastische Opvoeding 1 1
Techniek 1 1
Muzikale Opvoeding 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Remediëring en keuzegedeelte

5u

5u

Latijn 4 -
Wetenschappen/wiskunde - 2
Taalrijk: Extra Nederlands - 2
Klastitularis 1 1


 

2de Leerjaar A (vanaf 2020-2021)

Vakken

Klass.

tal.

Mod. tal.

&

wet.

Econ.

&

org.

basisvorming

27u

27u

27u

Godsdienst/ Zedenleer

2 2 2
Nederlands 5 5 5
Frans 3 3 3
Engels 2 2 2
Wiskunde 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1
Techniek 2 2 2
Natuurwetenschappen 1 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2
Socio-economische initiatie 2 2 2

specifieke
vorming

5u

5u

5u

Latijn 4 - -
Wetenschappelijk Werk - 3 -
Engels - 1 -
Extra Nederlands - 1 -
Klassieke studies 1 - -
Economie - - 4
Taal & ICT - - 1