De directie

Directeur

Johan Schellemans

Adjunct-directeur

Piet Van de Velde Van de Velde

Vakgroepen

Economie

Humane Wetenschappen

Moderne talen

Nederlands

Wiskunde-informatica

Wetenschappen

Leerlingbegeleiding

Karen Vander Elst, Goele Eggers & Eva Oggiano

Leercoaches

Dewi Bourguignon, Katia Dennequin & Raïssa Schodts

 

 

Leerlingensecretariaat

Hoofd leerlingensecretariaat: Sophie Lequex

Opvoeder eerste graad & inschrijvingen: Francine Shimba

Opvoeder tweede graad: Kristel Dupont

Opvoeder derde graad: Sercan Desovali

Tucht- & Smartschoolmanager: Patrick Van den Hole

Preventie- en veiligheidmanager & IT: Erik Neven

Dagroosters en ondersteuning coaches: Jef Schellemans

Personeelszaken

Hoofd personeelszaken: Catherine Lequex